Suomen luonnossa tavattavat eläimet

Suomen luonnossa ihminen voi lähellä kaupunkiakin tavata monia eläimiä. Kaupunkia lähellä olevissa metsissä tai kaupungin puistoissa lajisto poikkeaa metsän lajistosta sekä kasvien, että eläinten suhteen. Aivan kaupungin ydinkeskustoissa näkee nisäkkäitä melko harvoin, jos ei lasketa rottaa ja hiirtä. Linnuista törmää varpusiin, puluihin ja lokkeihin. Onpa Helsingin keskustassa nähty pesimässä huuhkajakin. Kuitenkin jo isoissakin kaupungeissa metsäisillä alueilla voi Suomessa tavata muun muassa ketun, siilin, oravan ja rusakon. Meren rannalla on myös useita vesilintuja, kuten esimerkiksi kauniita kyhmyjoutsenia.

Suurpedot

Metsien lajisto on hieman erilaista. Siellä lajeja esiintyy enemmän ja ne ovat sopeutuneet täysin erilaiseen ympäristöön. Suomessa esiintyy muutamia suurpetoja, joista tunnetuin on tietysti kansalliseläimemme karhu. Karhu elää metsissä koko Suomen alueella, mutta enimmäkseen sitä tavataan lähellä Venäjän rajaa.

Muita Suomen suurpetoja ovat ahma, ilves ja susi. Kaikki nämä ovat melko harvinaisia tuttavuuksia ja yleensä ne karttelevat ihmistä luonnossa. Vaikka karhu onkin Suomen suurpedoista todennäköisesti tunnetuin, Ilves on runsaslukuisin. Ilveksiä arvellaan esiintyvän Suomessa noin 2500 yksilöä. Tämä on noin 1000 yksilöä enemmän kuin karhuja. Ilvesten määrä koko Suomessa on runsastunut. Ilves on puhtaasti saalistaja ja lihansyöjä, onhan se kuitenkin kissaeläin. Toisin kuin sekasyöjä karhu, Ilves ei syö marjoja tai hunajaa. Ilvekset ovat yleensä hyvin arkoja ja niillä on hyvin tarkka kuulo.

Susi on laumaeläin, joka saalistaa pääosin sorkkaeläimiä. Niiden ravinto riippuu paljolti siitä, mitä on saatavilla ja susien tiedetään syöneen myyriä ja hiiriäkin, kun muuta ravintoa ei ole ollut saatavilla. Susia esiintyy pääosin Itä-Suomen alueella Venäjän rajan lähettyvillä. Niitä on Suomessa alle 200 yksilöä, eli suden kohtaaminen ei ole kovinkaan todennäköistä.

Suomen suurpedoista harvimmin voi törmätä ahmaan. Niiden yksilöiden määrän on arvioitu olevan noin 200, joten se on hieman yleisempi kuin susi. Ahma kuitenkin karttaa ihmistä ja melkoisen hyvä piilottelemaan. Ahma on haaskansyöjä, joten saalista löytäessään se hotkii sen nopeasti yleensä hautaa sen tai poistuu paikalta. Ahmaan voi törmätä Pohjois-Suomessa.

Jos Suomessa sattuu kohtaamaan suurpedon, kannattaa pysytellä rauhallisena ja yrittää postua hiljakseen paikalta. Petoa ei pidä yrittää hätistellä tai juosta karkuun, sillä se voi pahentaa tilannetta.